Vill du bli medlem?

Betala in medlemsavgiften som år 2021 är 150 kr eller 50 kr för familjemedlem, på bankgirokonto 5169-9908 och ange namn, adress och gärna din e-postadress på talongen. Strax därefter får du ett välkomstbrev som bekräftar ditt medlemskap.  Eller fyll i formuläret här»

Är du medlem och har flyttat?

Du har väl inte glömt att meddela adressändring till föreningen, så att du inte missar utskick av tidning och information om föreningens aktiviteter.  Meddela oss här»