Berg

Berg

Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala pastorat. Vadsbo härad.

Binneberg

Binneberg

Före 1962 Odensåker pastorat (Binneberg, Låstad, Odensåker och Tidavad).Efter 1962 Värings pastorat (Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Säter och Väring). Vadsbo härad.

Böja

Böja

Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala pastorat. Vadsbo härad.

Edåsa

Edåsa

Före 1962 Edåsa, Ljunghem, Varola och Värsås pastorat. Efter 1962 Edåsa, Forsby, Ljunghem, Mofalla, Sventorp, Varola och Värsås pastorat. Gudhems härad.

Flistad

Flistad

Före 1962 Flistad och Götlunda pastorat. Efter 1962 Flistad, Götlunda och Vad pastorat. Vadsbo härad.

Forsby

Forsby

Före 1862 Skövde pastorat ,  Forsby, Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd , Sventorp, Suntetorp, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Våmb .  1862 – 1961 Sventorp pastorat (Forsby, Suntetorp och Sventorp). Kåkinds härad.

Frösve

Frösve

Före 1962 Horns pastorat (Frösve, Horn, Säter). Efter 1962 Värings pastorat (Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Säter och Väring). Vadsbo härad.

Götlunda

Götlunda

Före 1962 Flistad pastorat (Flistad och Götlunda). Efter 1962 Flistad, Götlunda och Vad pastorat.

Hagelberg

Hagelberg

Före 1862 Skövde pastorat, Forsby, Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd , Sventorp, Suntetorp, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Våmb . 1862-1915 Skövde pastorat, (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling. 1916-1961 Skövde pastorat (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling). Kåkinds härad.

Horn

Horn

Före 1962 Horns pastorat (Frösve, Horn, Säter). Efter 1962 Värings pastorat (Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Säter och Väring). Vadsbo härad.

Häggum

Häggum

(tidigare även Häggenäs). Före 1922 eget pastorat. 1922-1961 Sjogerstad pastorat (Häggum, Rådene och Sjogerstad). Valle härad.

Lerdala

Lerdala

Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala pastorat. Vadsbo härad.

Ljunghem

Ljunghem

Före 1962 Edåsa, Ljunghem, Varola och Värsås pastorat. Efter 1962 Edåsa, Forsby, Ljunghem, Mofalla, Sventorp, Varola och Värsås pastorat. Gudhems härad.

Locketorp

Locketorp

Före 1962 Värings pastorat (Locketorp och Väring). Efter 1962 Värings pastorat (Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Säter och Väring). Vadsbo härad.

Norra Kyrketorp

Norra Kyrketorp

Före 1862 Skövde pastorat (Forsby, Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Sventorp, Suntetorp, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Våmb . 1962-1915 Skövde pastorat (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling. 1916-1961 Skövde pastorat (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling). Kåkinds härad.

Ryd

Före 1862 Skövde pastorat ( Forsby, Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Sventorp, Suntetorp, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Våmb) . 1962-1915 Skövde pastorat, (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling. 1916-1961 Skövde pastorat (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling). Kåkinds härad.

Rådene

Rådene

Före 1962 Rådene och Sjogerstad pastorat. Gudhems härad.

Sjogerstad

Sjogerstad

Före 1922 Rådene och Sjogerstad pastorat, 1922-1961 Häggum och Rådene pastorat. Gudhems härad.

Skövde

Skövde

Före 1915 Skövde stadsförsamling och Skövde landsförsamling. Efter 1916 Skövde församling.

Skövde stadsförsamling. Före 1862 Skövde pastorat, Forsby, Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Sventorp, Suntetorp, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Våmb . 1862-1915 Skövde pastorat (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling). 1916-1961 Skövde pastorat (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling). Från 1916 Skövde församling.

Kåkinds härad. Skövde Rådhusrätt.

Skövde landsförsamling

Före 1862 Annexförsamling i Skövde pastorat (Forsby, Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd , Sventorp, Suntetorp, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Våmb) . 1862-1915 Skövde pastorat (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling. 1916-1961 Skövde pastorat (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling). Från 1916 Skövde församling.

Kåkinds härad. Skövde Rådhusrätt.

Sventorp och Suntetorp

Sventorp och Suntetorp

Före 1862 Skövde pastorat (Forsby, Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd , Sventorp, Suntetorp, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Våmb). 1862 – 1961 Sventorp pastorat (Forsby, Suntetorp och Sventorp). Kåkinds härad.

Säter

Säter

Före 1962 Horns pastorat (Frösve, Horn, Säter). Efter 1962 Värings pastorat (Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Säter och Väring). Vadsbo härad.

Timmersdala

Timmersdala

Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala pastorat. Vadsbo härad.

Vad

Vad

Före 1962 Hjälstad pastorat (Hjälstad, Mo, Svenneby och Vad) Efter 1962 Flistad, Götlunda och Vad pastorat. Vadsbo härad.

Varola

Varola

Före 1962 Varola pastorat (Edåsa, Ljunghem, Varola och Värsås). Efter 1962 Värsås pastorat (Edåsa, Forsby, Ljunghem, Mofalla, Sventorp, Varola och Värsås). Kåkinds härad.

Våmb

Våmb

Före 1862 Annexförsamling i Skövde pastorat (Forsby, Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd , Sventorp, Suntetorp, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Våmb ). 1862-1915 Skövde pastorat (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling). 1916-1961 Skövde pastorat (Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling). Från 1916 Skövde församling. Kåkinds härad.

Väring

Väring

Före 1862 Locketorp och Värings pastorat. Efter 1862 Värings pastorat (Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Säter och Väring). Vadsbo härad.

Värsås

Värsås

Före 1962 var Värsås annexförsamling i Varola, Värsås, Ljunghem och Edåsa. 1962-1973 moderförsamling. Varola, Värsås, Ljunghem och Edåsa, Sventorp, Forsby och Mofalla församlingars pastorat. Efter 1974 är Värsås moderförsamling i Värsås, Varola, Ljunghem, Edåsa, Sventorp och Forsby församlingars pastorat.

 

Öm

Ingick före 1916 i Skövde Landsförsamling . Efter 1974 i Skövde församling. Kåkinds härad.