Medlemsmöte om att hitta utvandrade släktingar

Ett fyrtiotal medlemmar hade samlats i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler för att höra Viktoria Tropp berätta om hur hon går tillväga för att hitta information om släktingar som emigrerat till USA.

Under kvällen följde vi Maria Charlotta Jansdotter, som utvandrade 1894.

Malott

Vi följde henne genom de uppgifter som finns om henne i Emiwebs databas, vidare till hennes landstigning på Ellis Island. Vi såg en tidningsartikel och ett register som beskrev hennes bröllop med John Johnson, en annan svensk invandrare.

Artikel

Census kallas folkräkningarna som från år 1770 gjorts var tionde år i USA. I Census 1900 kunde vi se var Mary, som hon nu kallades, och John bodde, att de var ”farmare” och att de nu fått ett barn. 1910 års Census beskriver Mary som änka och vi ser nu att hon fött 7 barn varav 4 lever och det barn vi kunde läsa om år 1900 finns inte med. I Find a grave kunde vi hitta Johns grav och ett par tidningsartiklar beskrev hur han blivit ihjälsparkad av sina hästar i en tunnel. 1910 döper Mary sina fyra barn i svensk-lutheranska kyrkan i Kalifornien och även detta går att hitta i Ancestrys databaser.

Viktoria menar att det som ger resultat i denna typ av letande är  - tid, tålamod och fantasi!

 

Här nedan beskrivs några av de websidor som kan användas när man letar utvandrade släktingar och deras efterlevande.

Emiweb
www.emiweb.se
Kostar 500 kronor första året och sedan 300 kr/år. Kan tillkomma avgifter för viss informationssökning.

The statue of liberty - Ellis Island

https://www.libertyellisfoundation.org/passenger

Familysearch
www.familysearch.org
Ett register grundat mormonkyrkans arbete. Kostnadsfritt.

Find a grave
www.findagrave.com
Register över gravplatser. Foton. Kostnadsfritt.

Ancestry
www.ancestry.se
Släktforskningsprogram med möjlighet till emigrantforskning, passagerarlistor och mycket annat. Kostnad 995 kronor/år, för världsomfattande sök 1995 kronor. Rabatt för medlemmar i släktforskarföreningen genom Släktforskarförbundet. Det förekommer ofta kampanjer, t ex alltid erbjudanden på Släktforskardagarna eller i olika tidningar

Genealogybank
www.genealogybank.com
Omfattande tidningssök från 1690-2016. Innehåller bl.a. dödsrunor.  Provabonnemang 7 dagar därefter kostnad $99,90/år, (Startabonnemang $55.95).

Swedish American Newspapers
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican

300 000 digitaliserade tidningssidor från 28 olika svensk-amerikanska tidningar som utgavs över hela USA 1859-2007.
Legacy
https://www.legacy.com/search
Dödsrunor från fler än 1500 tidningar och 3500 begravningsfirmor, år 2000 och framåt.