Vill du bli medlem?

Fördelar med att vara medlem, Du får:

* Medlemstidningen Ättlingen som utkommer två gånger per år.

* Tillgång till extra material och inspelade föreläsningar som ligger på våra medlemssidor.

* Information och inbjudningar till föreläsningar, träffar och aktiviteter.

* Träffa andra släktintresserade personer, gemenskap och personliga möten runt  släktforskning.

* Nyhetsbrev till din e-post.

Betala in medlemsavgiften som år 2022 är 200 kr eller 100 kr för familjemedlem, på bankgirokonto 5169-9908 och ange namn, adress och gärna din e-postadress på talongen. Strax därefter får du ett välkomstbrev som bekräftar ditt medlemskap.  Eller fyll i formuläret här»

Är du medlem och har flyttat?

Du har väl inte glömt att meddela adressändring till föreningen, så att du inte missar utskick av tidning och information om föreningens aktiviteter.  Meddela oss här»

swish2.png