Årsmöte del 2

Som komplettering till det konstgrepp som tagits för att Släktforskarföreningen skulle kunna arbeta under en ny styrelse då pandemin var som mest besvärande togs det friska tag vid samlingen förra veckan.

Mötet kallades årsmötet del två och den nyligen avgångne ordföranden, Jan Ejdebäck fick ta på sig rollen som mötesordförande. Det slutade så väl att föreningens vise ordförande Håkan Larsson å den nya styrelsens vägnar föreslog att Jan skulle utses till hedersmedlem i föreningen. Röstningen togs med acklamation och varmaste applåder från de drygt fyrtio närvarande medlemmarna.

Ordförande Susanne Pettersson informerade om kommande aktiviteter i november. Den 13 november är det Arkivens dag som släktforskarföreningen tillbringar på Skövde stadsmuseum. Är man nyfiken på släktforskning eller vill ha släktforskarhjälp rekommenderas ett besök. Dessutom blir det föreläsning om ”Tjuven från Hjärtum”. På onsdagar bemannas stadsbiblioteket där man kan få släktforskarhjälp, nästa månadsmöte är den 25 november då man har en föreläsning om Ostindiefararna. När Kulturveckan invigs i Skövde bemannas biblioteket under fredag -söndag.

Sedan tog Håkan över hela tillställningen och gav en lite lärande föreläsning om Hugenotter. Något som det inte var många av åhörarna kände så mycket till om.

Ursprunget är från det katolska Frankrike på 1500–1600-hundratalen. En gammal schweizisk federation tros ligga bakom benämningen Hugenott.  Där hade ungefär samtidigt som Martin Luther (död 1546) ville reformera den kristna läran en grupp som under ledning av Jean Calvin, som var protestantisk reformator, bildats i Frankrike.

Calvin fick snabbt många anhängare men också starka fiender från Stat och kyrka. Som mest räknades två miljoner hugenotter i Frankrike. Mer än 50 000 protestanter (hugenotter) blev mördade av katolikerna i Frankrike. De fick inte utöva sin tro och cirka 400 000 flydde landet. Hugenotterna var skickliga hantverkare, köpmän, bankirer, och arkitekter.

C:a 200 kom till Sverige och startade verksamhet här, bla verkade dom i den så kallade Skepssbroadeln, och dom tio största aktörerna där var hugenotter som stod för 50% av all export under 16- och 1700-talet då främst järn, tjära och beck, samt importerade tyger, galanterivaror, vin, socker mm. Dessutom var hugenotterna konstnärer och arkitekter som ritade bla Stenhammar, Mariedals slott vid Lundsbrunn, Rössberga vid Falköping, Fiholm, Göta hovrätt i Jönköping mm. Så deras påverkan i Sverige på 16-1700talet var stort.

håkan.JPG

***************************************