Livdrabanter

Redan Gustaf Vasa insåg att han var tvungen att ha en personlig livvakt för att leva tryggare. Han lät bilda en styrka av pålitliga och lojala unga män främst från släkt och vänner och ur adeln. De skulle ansvara för tryggheten där han bodde både i huvudstaden och på sina vistelser runtom i   riket.  Styrkan kallades för drabanter och fungerade som just livvakt/livgarde-styrka ända fram på 18-hundrandratalet.  Namnet gav med sin koppling till adeln en finare klang åt regementen som kallade ett av sina kompanier för Livkompani.

De har blivit en Traditionsbevarare för högtidliga sammanhang in i våra dagar som vid betydelsefullt statsbesök och vid riksmötets högtidligs öppnande.  Livdrabanterna har behållit en hög status och används ofta som en uppvisningsstyrka i exercis.

När nu Skövde släktforskarförening lockade den erfarne judiske släktforskaren och historikern Thomas Fürth hit till militärstaden Skövde för att prata om drabanter lockades flera medlemmar till lyssning. De ville veta om de själva hade någon drabant i sin tidigare släkt. Och var som åhörare som nyfikna på dess ursprung och historia.

   NU blev det kanske inte riktigt så, men väldigt intressant i alla fall. Thomas visade sig vara en driven och erfaren släktforskare anlitad av ledande forskargrupper ut i Europa.

Snabbt kastade han sig över Drabanterna och härledde drabantnamn namn Kyhler , Köhler och Schöneman  både bakåt och framåt och hur de gift sig. Familjenamn som Köhler, visade sig ha drabanter som avlägsna släktingar, kanske mest i Pommern  och delar som tidigare var svenska besittningar.

 

STF2.jpg

Thomas Fürth

-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-