Kvinnor som fotsoldater

Äntligen kom vi igång med månads- och föredragsträffar. Fullt hus med så många åhörare som tilläts.

Alla förväntade sig en mjukstart, men föreläsaren ville annat. Den mycket kunnige och lättlyssnade arkivarien Stefan Högberg, 44 år, från Göteborg trollband med djup kunskap om kvinnor som fotsoldater under särskilt tidig medeltid, runt 1000-talet. Vid utgrävningar har man funnit ett par tre kvinnor som begravts enskilt i särskilt påkostade gravar där de fått med sig sin militära utrustning och minnessaker.

Argumenten om för eller emot kvinnor i frontstrider fanns tidigt och grundade sig främst på att striden krävde stor muskelstyrka och att kvinnorna skulle se till familjens fortlevnad på hemmaplan. I regel hittar man i historien kvinnor som deltagare i korsfararnas trossar, medan ledande frontkvinnor, som tagit över sina stupade makars makt i offensiva militära operationer inskränker sig till ett 20-tal. I dag är det egentligen bara Nordkorea som har stridande kvinnor i sina frontförband. I den svenska försvarsmakten strävar man efter en ökning av antalet kvinnor som gör värnplikten och fortsätter i militär karriär.

kv2.jpg

-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-