Årsmöte 2021

Skövde släktforskarförening har haft ett något annorlunda årsmöte. Årsmötet som är uppdelat i två etapper på grund av coronarestriktioner, höll torsdagen den 20 maj den första delen som behandlar frågor om styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse.  Medlemmarna har brevröstat och nu hölls ett möte där styrelse och revisor träffades på ett coronasäkert sätt i trädgården hos ordföranden. Kaffe och bullar smakade väldigt gott även om sommarvärmen inte riktigt ville visa sig. Vi saknade naturligtvis alla medlemmar som vi hoppas få träffa på riktigt efter sommaren. Visst har vi haft några digitala släktforskarcaféer men det blir inte samma sak.

Jan Ejdebäck som varit ordförande i sju år avtackades och ny ordförande blev Susanne Pettersson. Jan har fört föreningen framåt och framför allt arbetat för att de nationella Släktforskardagarna kommer till Skövde, vilket sker 2022. En stor händelse både för släktforskare och Skövde som stad. Den ständige sekreteraren Ingvar Hallgren avtackades efter många förtjänstfulla år och efterträds av Lars Friis som även är ny i styrelsen.

Eiler Karlsson valdes in i styrelsen. Eiler är välkänd i föreningen och har tidigare varit ordförande, han har även en stor roll i arbetet med de kommande Släktforskardagarna 2022.

Håkan Larsson kvarstår som vice ordförande, han är även programansvarig. Birgitta Areskoug tar över uppdraget som kassör efter Britt-Marie Magnusson Brinck som kvarstår som ledamot. Christer Winbäck är ledamot med ansvar för hemsidan och Margareta Löfvenborg, som även ingår i programkommittén, kvarstår som ledamot.

Den andra etappen av årsmötet sker som öppet möte när pandemireglerna tillåter det. Då tas övriga frågor upp med förhoppningsvis många medlemmar närvarande.

Vice ordförande Håkan Larsson avtackar avgående ordförande Jan Ejdebäck samt avgående sekreterare Ingvar Hallgren

ÅM2021.jpg