Årsmöte och berättelsen om Titanic

Kvällen inleddes med ett föredrag av Claes-Göran Wetterholm om den tragiskt förlista och "osänkbara" passagerarbåten TITANIC. En mycket intressant berättelse i tal och bild om dåtidens största fartygskatastrof. Många myter runt haveriet avlivades med ackuratess!

Förfalskade vykort och publikationer kom snabbt i cirkulation för att ge ekonomisk vinning åt spekulanter och fortfarande säljs prylar med ”äkthetsintyg” trots att de uppenbart är förfalskade. Exempelvis förekommer vykort med rök ur alla fyra skorstenarna. Detta kan inte ske eftersom den första skorstenen var en attrapp för att höja statuset på fartyget. Historien med orkestern på däck är om inte osann så kraftigt överdriven. Man släpar inte upp två flyglar, basfiol och cello på däck under dessa dramatiska omständigheter. Men visst var det en otroligt sorglig och dramatisk händelse som fick en helt annan efterklang än Estoniakatastrofen.

Årsmötet skedde under Christina Helmbys vana ordförandehand. Jan Ejdebäck omvaldes som föreningsordförande och tre nya medlemmar gör inträde i styrelsen – Margareta Löfvenborg, Susanne Pettersson och Christer Winbäck. Avgående styrelseledamöter Viktoria Tropp och Jessika Cullberg avtackades med blommor. Nils-Gösta Käck kunde inte närvara, men avtackas på annat sätt. Vår mycket rutinerade valberedning bestående av Jan-Erik Nilsson, Rolf Arvidsson och Sören Hultman kan nu pusta ut efter långt och väl förrättat värv och lämnar plats för ny valberedning.

Föreningen kommer att fortsätta jobba på traditionellt sätt, men kommer därtill att kraftsamla kring nationella släktforskardagarna i augusti 2020.

Wetterholm

Jessika o Viktoria

Text: Ingvar Hallgren och Jan Ejdebäck
Bild: Britt-Mari Ejdebäck