Skövde släktforskarförenings årsmöte 2019

Årsmöte har avhållits hos Skövde Släktforskarförening och det var ett välbesökt möte som fyllde PRO-lokalen på Skolgatan till bristningsgränsen. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes, styrelsen fick förnyat förtroende under Jan Ejdebäcks ledning. En kort information om det kommande årets aktiviteter hölls. Några ord sades också om arrangerandet av släktforskardagarna 2020 i Skövde. Projekteringen har börjat att rulla igång så smått.

Därefter följde ett föredrag av Christer Westerdahl under rubriken: Bondeliv i Västergötland en elegisk bildsafari i 1800-talet med början efter förlusten av Finland 1809. Christer kåserade runt en rad bilder som var och en symboliserade en händelse eller företeelse. Inledning blev en bild på Kristinehamns fattigbössa, Lusasken kallad. Dessa bössor fanns över hela Sverige då tiderna var svåra efter flera krig och förlusten av Finland betungande. Namnet lusasken fick Kristinehamn dras med länge till och med i våra dagar förekommer det. Nödåren 1867 med svår köld, 1868 med torka och 1869 missväxt förändrade bondens liv för alltid. Flykten från gården tog fart då många tvingades lämna sina gårdar av ekonomiska skäl, dessutom genomgick Sverige en kraftig befolkningstillväxt och alla barn kunde inte försörja sig på jordbruket trots förbättrade odlingsbetingelser, nya tekniska lösningar och nyodlingar. Amerika blev lösningen för många och den begynnande industrialiseringen i städerna behövde många arbetare. För landsbygdens folk blev binäringarna såsom stenbrytning, kolning och tjärbränning livräddande. Många fick ge sig ut på luffen för att nasa små hantverk och mindre artiklar. Byggandet av Göta kanal med start 1822, en succesiv förbättring av vägnätet och byggandet av järnvägar från 1856 krävde många arbetsföra karlar och en del kvinnor. Livfulla bilder berättade om våldsamma händelser runt Rövargrottan i Klyftamon som dessvärre endast är en vandringssägen. Däremot är skildringarna om vargjakt med varggrop i Klyftamon tyvärr sanna. Där var även bilder som symboliserade sjukdom och utanförskap med ohyggligt lidande för de drabbade. Fascinerande vad en bild kan säga mycket med en kunnig och engagerad talare.

Kvällen avslutades med sedvanlig semmelfrossa med kaffe.

ChristerWesterdahl

Text: Birgitta Areskoug
Bild: Viktoria Tropp