Föreningen har haft årsmöte

Föreningens årsmöte hölls den 23 februari. Liksom förra året leddes mötet på ett utmärkt sätt av Jan-Erik Nilsson.

Jan Ejdebäck omvaldes som ordförande och i övrigt består styrelsen av Håkan Larsson, Britt-Marie Magnusson Brinck, Rolf Carlsson,  Birgitta Areskoug och Viktoria Tropp. Suppleanter i styrelsen är Ingvar Hallgren och Nils-Gösta Käck. Gunnel Andersson som varit ledamot i styrelsen och föreningens sekreterare avtackades med blommor.

Redaktionskommitté för vår medlemstidning Ättlingen valdes och ser ut som förra året. Monika Moberg fortsätter som redaktör och Jan Ejdebäck sitter kvar som representant för styrelsen. Övriga i kommittén är Kaj Dahlquist, Lars-Olof Klaar Cecilia Löfgren och Inger Friggeråker.

Efter årsmötet fick vi lyssna till en spännande föreläsning av etnologen Inger Widhja som berättade om några av de högtider som firades förr och till stor del är glömda idag. Kanske kommer en och annan ur föreningen hädanefter behålla julgranen fram till 2 februari och då fira "Lille Jul" precis som man gjorde i våra trakter förr.

Text och bild: Viktoria Tropp

Gunnel o Jan Erik

Mötets sekreterare Gunnel Andersson och ordförande Jan-Erik Nilsson

Jan o Gunnel

Gunnel Andersson avtackas av ordförande Jan Ejdebäck

 

Inger Widhja

Inger Widhja berättade för medlemmarna om glömda högtider