Månadsmöte 22 oktober - Gamla boplatser

Torsdagen den 22 oktober fick vi besök av Robert Danielsson. Han kunde för en skara intresserade släktforskare berätta om hur vi kan göra för att hitta var våra förfäder bodde. Genom att jämföra gamla kartor från Lantmäteriet med nya kan vi konstatera var de olika byggnaderna låg. På plats kan vi sedan se spår som röjningsrösen, stengrunder, spisrösen och gamla brunnar som kan visa hur gården såg ut. Många gånger finns det också träd och andra växter som visar oss till de rätta platserna.  Vi fick många bra tips om hemsidor och böcker som kan hjälpa den nyfikne att få reda på mer om gamla boplatser.

 Robert Danielsson talar inför medlemmarna.

"Tänk att få sitta på en tröskelsten och äta krusbären från samma buske som dina förfäder en gång ätit från!"
(Foto: Viktoria Tropp)

Mötet avslutades med ett lotteri där tre lyckliga vinnare gick hem med var sitt bokpaket.

 

Månadsmöte 8 oktober - Mer än bara kyrkböcker

Torsdagen den 8 oktober samlades ca 45 släktforskare i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.

Kvällen inleddes med att vår ordförande Jan Ejdebäck hälsade oss välkomna samt berättade och påminde om kommande aktiviteter.

Därefter fick vi lyssna till Christina Helmby och Håkan Larsson som talade runt kvällens tema "Mer än bara kyrkböcker". Vi fick tips om många olika källor   om kan ge oss nya infallsvinklar på vår forskning. Det har kommit många nyheter och bland dessa kan nämnas Sveriges befolkning 1910 som kommit ut på DVD och USB och Sveriges befolkning 1950 som finns i Arkiv Digitals nya betaversion av sitt program. Många nya intressanta böcker har också  kommit, t ex böckerna om att forska i våra tre nordiska grannländer, Mantalsforskning, Domstolsforskning och forskning med DNA.

Cici Löfgren som till vardags arbetar på Arkiv Digitals kundtjänst informerade även om deras nyheter och sådant som kan vara bra att veta.

Mötet varade i drygt en timma och alla gick förhoppningsvis hem med tankar om nya spännande uppslag för sin egen forskning.

 

Nedan syns ett exempel från lokalundersökningar som finns på SVAR, Digitala Forskarsalen. Arkivet ger upplysning om de olika odlingsarealernas storlek, hur många och vilka husdjur som fanns och penningvärdet på den säd som producerades på gården.

Bildkälla: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Lokalundersökningar. Primärmaterial: ordinarie blanketter 1913-1920, SE/RA/420401/19/H 2 AAA/123 (1919), bildid: B0002390_04900

Spännande fynd under kyrkgolvet

Vid månadsmötet den 17 september 2015 hade vi besök av Lennart Palm

Lennart Palm

Lennart Palm , som är mera bekant som musikant i Melodikrysset har som hobby att undersöka innehållet i gravvalven under kyrkgolvet. Han vill veta vilka som legat där och deras historia. Det som kunde blivit en gravallvarlig föreläsning blev stor underhållning, som ofta lockade till skratt när Lennart berättade om sina vedermödor att komma in i gravvalven. I vägen stod inte bara bortkastade nycklar och låsta dörrar utan också kyrkoherdar och antikvarier. Men Lennart och hans medhjälpare har hävdat sin rätt att komma in i gravvalven för att dokumentera och har i de flesta fall lyckats med det. Hans intresse har gett ökad kännedom om valven och i flera fall har det lett till renovering av vackert utsmyckade kistor. Ett rikligt bildmaterial illustrerade på ett pietetsfullt sätt innehållet i gravarna och Lennart beskrev målande livsödet för flera av dem som ligger begravda under kyrkgolvet.

(Den dåliga bilden togs av Christina Helmby)

Vårutflykt till Hömb 16 maj 2015

Släktforskarnas vårutflykt gick till Hömbs radby, ett litet bysamhälle som ägs av Kavlås slott. Vi blev guidade av vår egen Håkan Larsson, som är född och uppväxt i trakten. Håkan gav en presentation av byns historia, som sannolikt sträcker sig till medeltiden och kanske längre medtanke på fornfynd som gjort i området. Nuvarande bebyggelse har flyttats på senare tid och ligger nu prydligt samlad på ömse sidor om vägen. Håkan har haft släktingar i de pittoreska och välbevarade husen, de flesta faktiskt fortfarande bebodda av hyresgäster. Håkan kunde berätta om tidigare boendes livsöden och beskrev intressanta möten och historier. Kavlås slott ligger i närheten, men var inte tillgängligt för besök den här dagen. Tack Håkan för en intressant dag.
Text: Jan Ejdebäck, Foto: Gunnel Andersson

                 April-Maj 2015 084

 

April-Maj 2015 095

April-Maj 2015 096

Var har du dina rötter?

Var har du dina rötter?

Släktforskning kan ge många intressanta och spännande informationer om dina egna anor. Hur levde de, hur bodde de, hur många barn fick de, hur många av barnen överlevde, vad dog de av? Finns gården/torpet/bostället kvar, finns det kanske tecken kvar som visar att här har någon bott? En gammal syrenbuske kan leda dig på rätt väg! Var farfarsfar musikalisk? Är det från honom du ärvt din talang?

Den bästa inledningen är att prata med den egna släkten och söka efter foton, brev och handlingar i skåp, lådor, källare eller på vind.

I nästan alla släkter fanns det utvandrare. Varför for de iväg? Vart for de? Vad hände dem där borta? Idag finns goda möjligheter att finna ättlingar till utvandrarna och kanske till och med få kontakt med dem.