• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

På lördag den 21 maj kl. 14.00 samlas vi hos Bo Carlsson i Forsby.
Han har en f d ladugård som är omgjord till utställning med diverse redskap och dylikt som man förr använde i jordbruket, vidare har han ett litet timmerhus som han byggt själv och där finns gamla redskap som användes i hushållet, snickeriverktyg, gamla telefoner, skomakeriredskap mm.
Han har även givet ut boken "Hundra händelser" som handlar om tidens gång i Forsby och Öm. Bo var även ordförande i föreningen ett antal år. Han har mycket att berätta, så det kommer bli en intressant dag.

Vi tar oss dit på egen hand, försök samåka om ni kan. På kartan nedan finns en vägbeskrivning.
Tag med egen fikakorg och ett sittunderlag eller liknande att sitta på.

BoCarlsson.jpg