• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Släktforskarvänner
 Så är då första delen av årsmötet avklarat, till stor del tack vare era brevröster. I själva årsmötet deltog avgående och kommande styrelse tillsammans med revisorn.
Gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse har valts enl. valberedningens förslag.
Ny ordförande blir förra styrelseledamoten Susanne Pettersson. Eiler Karlsson och Lars Friis går in som nya styrelseledamöter.
Susanne går också in som styrelserepresentant, sammankallande och redaktör i redaktionskommittén. Barbro Strand och Bert-Ola Karlsson ansluter till kvarstående ledamöter.
I programkommittén inväljes Marita Granath. I övrigt är sammansättningen oförändrad.
I valberedningen ansluter Margareta Ottosson.
En mer fullständig bild presenteras på hemsidan och i kommande nummer av Ättlingen.
Resten av årsmötet är nu ajournerat och fortsätter när allmänt medlemsmöte kan hållas.
Därmed är min tid som ordförande i Skövde Släktforskarförening avslutad efter sju år och tre månader. Jag tackar för det förtroende jag fått från styrelse, funktionärer och medlemmar och önskar er alla lycka till med det fortsatta arbetet i föreningen.
 
Jan Ejdebäck, avgående ordförande.

Avgående ordförande lämnar klubban vidare till nya ordförande Susanne Pettersson

ÅM2021b.jpg